Σάββατο, 16 Μαΐου 2020

Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος (Ἰωάν. δ΄ 5-42)

www.osotir.org
Στὸ φρέαρ τοῦ Ἰακὼβ
1.      «Ἂν γνώριζες…»
Αὐτὲς τὶς ἡμέρες γιορτάζουμε τὴν ἑορτὴ τῆς Μεσοπεντηκοστῆςστὴν ὁποία τονίζεται  πνευματικὴ δίψα τοῦ ἀνθρώπου δίψα του γιὰ τὴν ἀλήθειατὴν ἀθανασία… Τονίζεται ἀκόμη καὶ τὸ ὅτι  Κύριος Ἰησοῦς εἶναι  πηγὴ τῆς Σοφίας καὶ  Χορηγὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στοὺς ἀνθρώπουςμὲ τὴν Χάρι τοῦ Ὁποίου καὶ μόνο ἱκανοποιεῖται αὐτὴ  δίψα.
Μέσα λοιπὸν στὴν ἀτμόσφαιρα τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, ἡ Ἐκκλησία ὅρισε νὰ ἀκοῦμε κατὰ τὴ σημερινὴ Κυριακὴ τὴν περικοπὴ τῆς Σαμαρείτιδος, καθὼς περιέχει παρόμοια νοήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.