Τρίτη 21 Μαΐου 2019

Ὅποιος πιστεύει στό Θεό, δέν φοβᾶται τίποτα!

oikohouse.wordpress.com
Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης
– Γέροντα, οἱ παπποῦδες μᾶς ἔλεγαν ὅτι θά ἔρθει καιρός πού θά ἔχουμε ἀπ’ ὅλα τά ἀγαθά, ἀλλά δέν θά μποροῦμε νά φᾶμε.
Σήμερα οἱ ἄνθρωποι γιά τίς περισσότερες τροφές ἔχουν ἐρωτηματικά.
– Τί νά κάνουμε; Μόλυναν ὅλο τό περιβάλλον. Μή σᾶς πιάνει ὅμως φοβία. Νά κάνετε τόν σταυρό σας καί νά μή φοβᾶσθε.
Ἔχω ὑπ’ ὄψιν μου ἀνθρώπους πού κάνουν τήν ζωή τους μαρτύριο, γιατί φοβοῦνται τά πάντα καί εἶναι Χριστιανοί, βαπτισμένοι, μυρωμένοι, κοινωνοῦν, διαβάζουν τό Εὐαγγέλιο, τά ἔχουν μάθει ἀπ’ ἔξω τά ρητά.
Δέν βλέπουν τί δύναμη ἔχει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ; «Ὁτιδήποτε θανάσιμο κι ἄν πιῆτε, δέν θά σᾶς βλάψει», εἶπε ὁ Χριστός καί, «σᾶς δίνω ἐξουσία νά πατᾶτε πάνω στά φίδια καί στούς σκορπιούς χωρίς νά παθαίνετε κακό».
Ἄν ὁ ἄνθρωπος ἔχει τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ δέν φοβᾶται τίποτε. Γι’ αὐτό πάντα νά ζητᾶμε τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ κάνοντας τόν σταυρό μας.
Θυμᾶστε τό περιστατικό πού ἀναφέρει τό Λαυσαϊκό;
Πῆγε ἕνας μοναχός νά πάρει νερό ἀπό τό πηγάδι καί, ἐπειδή εἶδε μέσα μία ἀσπίδα, ἔφυγε κατατρομαγμένος, χωρίς νά πάρει νερό. «Πάει, Ἀββᾶ, χαθήκαμε, εἶπε στόν Γέροντά του, μία ἀσπίδα εἶναι μέσα στό πηγάδι!».
«Καλά, τοῦ λέει ὁ Γέροντας, ἄν πᾶνε σ’ ὅλα τά πηγάδια δηλητηριώδη φίδια, τί θά κάνεις; Θά πεθάνεις ἀπ’ τήν δίψα;».
Πῆγε ὁ Γέροντας, σταύρωσε τό πηγάδι, πῆρε νερό καί ἤπιε. «Ὅπου σταυρός ἐπιφοιτᾶ, τοῦ εἶπε, οὐκ ἰσχύει κακία τοῦ σατανᾶ».
– Γέροντα, ἔχω μέσα μου μία φοβία.
– Ἡ φοβία πού ἔχεις εἶναι μία εὐλογία ἀπό τόν Θεό, εἶναι οἰκονομία Θεοῦ, γιά νά καταφεύγεις πάντα σ’ Ἐκεῖνον διά τῆς προσευχῆς. Θά σέ βοηθήσει νά πιασθεῖς ἀπό τόν Θεό. Βλέπεις, τό μικρό παιδί, ἄν δέν τό φοβερίσουν, δέν μποροῦν νά τό συμμαζέψουν.
Νά ἀγωνίζεσαι φιλότιμα καί μέ ἐλπίδα στόν Θεό καί τότε δέν θά φοβᾶσαι τίποτε. «Τόν δέ φόβον ἡμῶν οὐ μή φοβηθῶμεν οὐδ’ οὐ μή ταραχθῶμεν, ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός», δέν ψάλλουμε στό Μεγάλο Ἀπόδειπνο;
ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
Τριμηνιαία ἔκδοσις  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστοριᾶς
ἔτος ιδ΄τεῦχος 63 – Ἀπρίλιος  – Ἰούνιος 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.