Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019

Άγιος Πορφύριος: Αυτό είναι το μυστικό για να σου Χαρίσει ο Θεός την χαρά


ieramonopatia.gr
Άγιος Πορφύριος: Ἡ πνευματικὴ ἐργασία, ποὺ κάνετε στὰ βάθη τῆς ψυχῆς σας, νὰ γίνεται μυστικά, νὰ μὴ γίνεται ἀντιληπτὴ ὄχι μόνο ἀπ᾿ τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ οὔτε κι ἀπὸ σᾶς τοὺς ἴδιους. Ὅ,τι κάνει ὁ καλὸς ἑαυτός σας, νὰ μὴν τὸ παίρνει εἴδηση ὁ κακός.
«Μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου». Ἀριστερὰ εἶναι ὁ ἀντίθετος ἑαυτός μας, ποὺ, ὅταν τὸ πάρει εἴδηση, θὰ τὰ χαλάσει ὅλα. Ὁ ἀντίθετος εἶναι ὁ κακὸς ἑαυτός μας – τὸ λέμε ἔτσι πιὸ ἐξευγενισμένα. Νέος εἶναι ὁ ἐν Χριστῷ ἑαυτός μας, ἐνῶ ὁ ἄλλος εἶναι ὁ παλαιός.

Χρειάζεται τέχνη, γιὰ νὰ μὴν παίρνει εἴδηση ὁ παλαιός. Χρειάζεται τέχνη καὶ κυρίως ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ.
Ὑπάρχουν μερικὰ μυστικά. Τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς μᾶς προτρέπει πῶς πρέπει νὰ προλαμβάνομε ὁρισμένα πράγματα, ποὺ θὰ μᾶς δυσκολεύσουν στὸν ἀγώνα μας. Γι᾿αὐτὸ λέγει αὐτὸ τό: «Μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου…». Γιὰ παράδειγμα, θέλετε νὰ γευθεῖτε μιὰ χαρὰ ἀπ᾿ τὸν Θεό;
Ποιὸ εἶναι ἐδῶ τὸ μυστικό;
Ἔστω κι ἂν τὴν πιστεύετε κι ἂν τὴ ζητᾶτε τὴ χαρὰ καὶ λέτε, «δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ μοῦ τήνε δώσει ὁ Θεός», Ἐκεῖνος δὲν τὴ δίδει. Καὶ αἰτία εἶστε ἐσεῖς οἱ ἴδιοι. Ὄχι ὅτι ὁ Θεὸς δὲν θέλει νὰ τὴ δώσει αὐτὴ τὴ χαρά, ἀλλὰ ὅλο τὸ μυστικὸ εἶναι ἡ δική μας ἁπλότης καὶ ἁπαλότης.
Ὅταν λείπει ἡ ἁπλότης καὶ λέτε, «θὰ κάνω αὐτὸ κι ὁ Θεὸς θὰ μοῦ δώσει αὐτὸ ποὺ ζητῶ, θὰ κάνω ἐκεῖνο, θὰ κάνω τὸ ἄλλο…», δὲν γίνεται. Ναί, νὰ κάνω τοῦτο, τὸ ἄλλο, ἀλλὰ μὲ τόση μυστικότητα, μὲ τόση ἁπλότητα, μὲ τόση ἁπαλότητα, ὥστε κι ἐγὼ ὁ ἴδιος ποὺ τὸ ζητῶ νὰ μὴν τὸ παίρνω εἴδηση.
Ἁπλά, ἁπαλὰ θὰ κάνετε τὸ καθετί. Δὲν θὰ κάνετε τίποτα μὲ σκοπιμότητα. Νὰ μὴ λέτε, «θὰ τὸ κάνω ἔτσι, γιὰ νὰ ἔλθει αὐτὸ τὸ ἀποτέλεσμα», ἀλλὰ θὰ τὸ κάνετε ἔτσι ἁπαλά, χωρὶς νὰ τὸ ξέρετε.
Δηλαδὴ προσεύχεσθε ἁπλὰ καὶ δὲν σκέπτεσθε τί θὰ χαρίσει ὁ Θεὸς μὲς στὴν ψυχή σας. Δὲν κάνετε ὑπολογισμούς. Ξέρετε, βέβαια, τί χαρίζει ὁ Θεὸς στὴν ἐπαφὴ μαζί Του, ἀλλὰ εἶναι σὰν νὰ μὴν ξέρετε. Νὰ μὴν τὸ συζητᾶτε οὔτε μὲ τὸν ἑαυτό σας.
Ἔτσι, ὅταν λέτε τὴν εὐχή, «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με», νὰ τὴ λέτε ἁπαλά, ἁπλὰ καὶ νὰ μὴ σκέπτεσθε τίποτ᾿ ἄλλο παρὰ μόνο τὴν εὐχή. Αὐτὰ εἶναι πολὺ λεπτὰ πράγματα καὶ χρειάζεται νὰ ἐπενεργήσει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.