Τρίτη 12 Ιουνίου 2018

Ὁμηρικὸ βέλος


www.osotir.org/
Τὸ πολιτιστικὸ τμῆμα (Culture) τοῦ κορυφαίου εἰδησιογραφικοῦ ὀργανισμοῦ BBC ἀπευθύνθηκε τὸν περασμένο Φεβρουάριο σὲ πλῆθος εἰδικῶν σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ζητώντας τους νὰ προτείνουν τὰ πέντε κορυφαῖα μυθιστορηματικὰ ἔργα ποὺ θεωροῦσαν ὅτι εἶχαν διαμορφώσει περισσότερο τὴν ἀνθρώπινη σκέψη καὶ τὸν παγκόσμιο πολιτισμό.
Ἀπάντησαν 108 συγγραφεῖς, ἀκαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, κριτικοὶ καὶ μετα­φραστὲς ἀπὸ 35 χῶρες, οἱ ὁποῖοι ἐπέλεξαν βιβλία, ποιήματα, παραμύθια, θεατρικὰ ἔργα κ.ἄ. σὲ 33 διαφορετικὲς γλῶσ­σες.

Δημιουργήθηκε ἕνας κατάλογος μὲ τὰ 100 σπουδαιότερα τέτοια ἔργα. Στὴν κορυφὴ βρέθηκε ἡ «Ὀδύσσεια» τοῦ Ὁμήρου.
Στὸν κατάλογο περιλαμβάνονται ἀκόμη ἡ «Ἰλιάδα» τοῦ Ὁμήρου, οἱ Μύθοι τοῦ Αἰσώπου, ἡ «Μήδεια» τοῦ Εὐριπίδη, ὁ «Οἰδίπους Τύραννος» τοῦ Σοφοκλῆ, ἡ «Ὀρέστεια» τοῦ Αἰσχύλου καὶ ἡ «Ἀντιγόνη» τοῦ Σοφοκλῆ.
Ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἀναγνωρίσθηκε πρώτη ἡ Ὀδύσσεια εἶναι προφανής. Εἶναι τὸ ἔργο ποὺ τονίζει τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν Πατρίδα, ἐξυμνεῖ τὴν οἰκογένεια, βραβεύει τὴ συζυγικὴ πιστότητα στὸν γάμο, διδάσκει τὴ σεμνότητα τοῦ ἤθους, προτρέπει σὲ εὐσέβεια, δείχνει τὴν ἀνάγκη τοῦ ἀγώνα στὴ ζωή, τὸν πόλεμο ἐνάντια στὰ πάθη.
Ἡ ἀξιολόγηση τοῦ BBC Culture ἦρθε στὴν κατάλληλη ὥρα· στὸν καιρὸ ποὺ ὅλα αὐτὰ περιφρονοῦνται.
Μὲ τὴν ἀξιολόγηση αὐτὴ ἡ Ὀδύσσεια τοῦ Ὁμήρου ἔσχισε σὰν βέλος τὸν ἄνεμο τριῶν χιλιετιῶν καὶ καρφώθηκε στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας, στὸ θλιβερὸ κτήριο τῆς Βουλῆς, ἐκεῖ ποὺ ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλο ψηφίζονται οἱ ἄθλιοι νόμοι ποὺ διαλύουν τὴν οἰκογένεια, διαφθείρουν τὸ ἦθος τῶν πολιτῶν καὶ οὐσιαστικὰ ὑπονομεύουν τὸ μέλλον τῆς χώρας.
Καλεῖ τοὺς πολιτικούς μας ἡγέτες νὰ ἀναμετρηθοῦν μὲ τὴν ἱστορία, τὴν παράδοση, τὸ ἦθος τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Νὰ συν­τονισθοῦν μὲ αὐτά.
Καλεῖ καὶ ὅλους μας νὰ ἐκτιμήσουμε τὸν θησαυρὸ αὐτὸ τῆς παραδόσεώς μας, γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ Μέγας Βασίλειος ἔγραψε ὅτι ὅλη ἡ ποίηση τοῦ Ὁμήρου εἶναι ἔπαινος τῆς ἀρετῆς: «πᾶσα μὲν ἡ ποίησις τῷ Ὁμήρῳ ἀρετῆς ἐστιν ἔπαινος» (Πρὸς τοὺς νέους, ὅπως ἂν ἐξ Ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων, P.G. 31, 572). Καὶ παρακινοῦσε τοὺς νέους νὰ μελετοῦν τὰ ἀθάνατα αὐτὰ ἔργα γιὰ νὰ προσανατολίζονται σωστὰ στὴ ζωή.
https://www.osotir.org/2018/06/05/omiriko-velos/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.