Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021

Μοναχὸς Ἀρσένιος: «Εἰλικρινὰ λυπούμαστε πολὺ γι’ αὐτὸ τὸ ὀλίσθημα τοῦ π. Χριστοδούλου Ἀγγελόγλου»!

 orthodoxia-ellhnismos.gr

Γράφει ὁ Ἁγιορείτης Μοναχὸς Ἀρσένιος, 

ἐκ τῆς Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος

«Καὶ ἡ Ἀλήθεια ἐλευθερώσει ἠμᾶς»

Μὲ πληροφόρησαν μερικοὶ ἐν Χριστῷ φίλοι μου, ποὺ ζοῦν ἔξω στὸν κόσμο, πὼς ἔχει κυκλοφορήσει στὸ διαδίκτυο μία ὁμιλία ἑνὸς ἱερομονάχου, τοῦ π. Χριστοδούλου Ἀγγελόγλου, ὁ ὁποῖος εἶναι γέροντας πνευματικὸς σὲ γυναικεία Ἱερὰ Μόνη στὴν Χαλκιδική.

Αὐτὸς λοιπόν, ὁ ἐν λόγῳ πατὴρ Χριστόδουλος, εἶναι σφόδρα ὑπὲρ τοῦ σημερινοῦ ἐμβολίου COVID-19. Καὶ δὲν εἶναι μόνον ὑπὲρ τοῦ ἐμβολίου, ἀλλὰ εἶναι καὶ πικρὸς ἐπικριτὴς ὅλων ἠμῶν ποὺ ἐπιλέξαμε νὰ μὴν ἐμβολιαστοῦμε. Ἄλλωστε ὁ κώδικας ἐμβολιασμοῦ μᾶς λέει πὼς εἶναι προαιρετικὸ γιὰ τὸν κάθε πολίτη τῆς χώρας ἂν θὰ κάνει τὸ ἐμβόλιο ἢ ὄχι. Αὐτὸ ἄραγε τὸ ἔχει λάβει ὑπόψιν του ὁ πατὴρ... Χριστόδουλος; Ὅμως οἱ φίλοι ἐπέμεναν πὼς πρέπει νὰ ἀκούσω ἔστω καὶ ἕνα ἀπόσπασμα, τηλεφωνικά, ἀπὸ τὴν συγκεκριμένη ὁμιλία τοῦ ἐν λόγῳ ἱερομονάχου.

Φυσικὰ μετὰ χαρᾶς δέχτηκα καὶ ἄκουσα τηλεφωνικὰ περίπου 35 λεπτὰ ἀπὸ τὴν ὅλη ὁμιλία, ποὺ ἡ διάρκειά της εἶναι 90 λεπτά. Συγχωρέστε με ἀγαπητοί μου, ἀλλὰ ἀπ' αὐτὰ ποὺ ἄκουσα στὰ 35 λεπτὰ ἔφριξα μέχρι ποὺ ἀναγκάστηκα νὰ πῶ στοὺς φίλους μου πὼς δὲν ἀντέχω νὰ ἀκούσω ἄλλο αὐτὰ τὰ λόγια.

πατὴρ Χριστόδουλος λοιπὸν εἶναι ἐκτὸς πραγματικότητας, διότι σὲ ὅλους ἐμᾶς ποὺ ἀρνούμαστε τὸ ἐμβόλιο καὶ κηρύττουμε τὴν ἀλήθεια, αὐτὸς ἱερομόναχος μᾶς ρίχνει εὐθύνες, λέγοντας πὼς καθυστερεῖ ἐμβολιασμὸς ἐξαιτίας μας καὶ πεθαίνουν οἱ ἄνθρωποι!!!

Ἔφτασε καὶ στὸ ἔσχατο σημεῖο τοῦ ὀλισθήματός του νὰ κάνει παρατηρήσεις στὸ Ἱερὸ γυναικεῖο Ἡσυχαστήριο «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» τῆς Σουρωτῆς. Ἐκεῖ, ὅπως ὅλοι μας γνωρίζουμε, ἡ σεβαστὴ γερόντισσα Φιλοθέη μὲ τὶς ἐν Χριστῷ ἀδελφές της, ἀξιώθηκαν καὶ εἶχαν καθοδηγητὴ καὶ Γέροντα τὸν πολυαγαπημένο μας Ἅγιο Παΐσιο. Κι ὄχι μόνο τὸν εἶχαν Γέροντά τους, ἀλλὰ λίγα χρόνια νωρίτερα στὴν μεγάλη ἀρρώστια ποὺ πέρασε ὁ Ἅγιος καὶ χρειάστηκε ἀρκετὲς φιάλες αἷμα, ἡ γερόντισσα Φιλοθέη μὲ τὶς ἀδελφές της πρόσφεραν τὸ αἷμα τους στὸν Ἅγιο καὶ ἀνένηψε ἀπὸ τὴν ἀσθένεια. Κι ὅπως εἶναι φυσικὸ μετὰ ἀπὸ αὐτό, ὁ Ἅγιος ἔκανε δῶρο τὸν ἑαυτό του στὴν Ἱερὰ Μονή, ὅπου στὸ τέλος ἡ γερόντισσα μὲ τὶς ἀδελφὲς τὸν γηροκόμησαν καὶ τὸ ἅγιο λείψανό του βρίσκεται ἐνταφιασμένο στὴν Ἱερὰ Μονὴ ποὺ προαναφέραμε.

Μετὰ τὴν Κοίμηση τοῦ Ἁγίου, γερόντισσα μὲ τὶς ἀδελφὲς ἄρχισαν νὰ ἐκδίδουν λόγους τοῦ Ἁγίου Παισΐου ποὺ ὄντως μᾶς «ξεδιψοῦν» πνευματικὰ καὶ μᾶς καθοδηγοῦν.

Στὸ βιβλίο λοιπὸν «Λόγοι Β' - Πνευματικὴ Ἀφύπνιση» στὸ κεφάλαιο 1 «Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν» στὴν σελίδα 181, Ἅγιος μᾶς λέει: «Τώρα πάλι παρουσιάστηκε μία ἀρρώστια, γιὰ τὴν ὁποία βρῆκαν ἕνα ἐμβόλιο ποὺ θὰ εἶναι ὑποχρεωτικὸ καί, γιὰ νὰ τὸ κάνει κανείς, θὰ τὸν σφραγίζουν». Λόγια κατεξοχὴν προφητικὰ ποὺ τὰ ζοῦμε στὶς μέρες μας.

Αὐτὰ λοιπὸν τὰ προφητικὰ λόγια τοῦ Ἁγίου ἐνόχλησαν σφόδρα τὸν πατέρα Χριστόδουλο καὶ ἀφοῦ τὰ ἐπέκρινε πικρῶς λέγοντας πὼς εἶναι κακογραμμένα καὶ ὅτι οἱ ἀδελφὲς ἴσως νὰ μὴν ἔδειχναν στὸν Ἅγιο τὶς σημειώσεις ποὺ κρατοῦσαν ἀπ' τοὺς λόγους του. Τρόπον τινὰ μᾶς λέει πὼς οἱ ἀδελφὲς δὲν μᾶς ἔχουν μεταφέρει καλῶς ἢ καὶ ἔχουν παρερμηνεύσει τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου.

Αὐτὸ ποὺ ἰσχυρίζεται πατὴρ Χριστόδουλος εἶναι ἐντελῶς λάθος, διότι γερόντισσα Φιλοθέη συχνὰ ἔλεγε σὲ δικά της ἔμπιστα πρόσωπα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς πὼς Ἅγιος πάντα ἔριχνε μία ματιὰ στοὺς λόγους του, ποὺ τοὺς γράφανε οἱ ἀδελφὲς ὅταν γινόταν κάποια ὁμιλία. Μάλιστα, ὅταν κάποτε ὁ Ἅγιος διάβασε τὶς σημειώσεις μίας ἀδελφῆς, ἀναπαύθηκε καὶ μὲ ἱκανοποίηση εἶπε: «Πῶ, πῶ, βρὲ παιδί μου, αὐτὴ μαγνητόφωνο εἶναι! Τὰ ἔγραψε ἀκριβῶς ὅπως τὰ εἶπα!».

Πρέπει νὰ ποῦμε πὼς ὁ δεύτερος τόμος «Λόγοι Β' - Πνευματικὴ Ἀφύπνιση» εἶναι ἕνα θαυμάσιο βιβλίο, ἴσως καὶ τὸ ὡραιότερο σὲ πνευματικὰ θέματα ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα βιβλία ποὺ ἔχει ἐκδώσει ἡ Ἱερὰ Μονή. Ἰδιαιτέρως τὸ πρῶτο κεφάλαιο «Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν» ποὺ βρίσκεται στὸ τρίτο μέρος τοῦ βιβλίου ποὺ ἐπιγράφεται «Πνευματικὴ λεβεντιὰ» εἶναι τὸ κεφάλαιο ποὺ περιγράφει τὴν σημερινὴ πραγματικότητα καὶ ὄχι μόνον. Ἀλήθεια, αὐτὸ τὸ θεόλεκτο κεφάλαιο τὸ ἔχει μελετήσει ὁ ἐν λόγῳ ἱερομόναχος; Καὶ ἂν τὸ μελέτησε μὲ τί πνεῦμα τὸ ἔχει μελετήσει; Σ' αὐτὸ δὲν θέλω νὰ ἀπαντήσω ἐγώ, ἀλλὰ ἂς μᾶς ἀπαντήσει ὁ ἴδιος.

Ἐπίσης, λέγει ὁ πατὴρ Χριστόδουλος πὼς ἐπειδὴ ἡ γερόντισσα καὶ οἱ ἀδερφές της δὲν διόρθωσαν τὰ λόγια του Ἁγίου ποὺ ἀναφέρονται στὸ ἐμβόλιο, ἀναγκάστηκε ὁ ἴδιος νὰ τὰ διορθώσει μὲ τὴν ὁμιλία του! Δηλαδὴ νὰ διορθώσει τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Παισΐου!!! Μὲ τὴν δικαιολογία πὼς οἱ ἀδελφὲς τὰ ἔχουν γράψει λάθος. Εἶπε ἐπίσης, πὼς ὁ Ἅγιος μπορεῖ νὰ εἶπε τὰ λόγια αὐτὰ λακωνικά. Δηλαδὴ σὰν κάτι λόγια ἀκαταλαβίστικα καὶ δὲν ἔπρεπε οἱ ἀδελφὲς νὰ τὰ δημοσιεύσουν.

Ἀλήθεια, ποιὸς νομίζει ὅτι εἶναι ὁ πατὴρ Χριστόδουλος πού τόλμησε νὰ διορθώσει τὰ λόγια του Ἁγίου Παισΐου; Καὶ ποιὸς τοῦ ἔδωσε τὸ δικαίωμα νὰ στείλει ἄνθρωπο στὴν Ἱερὰ Μονὴ ὥστε νὰ κάνει τὶς ἀνάλογες συστάσεις στὴν γερόντισσα γιὰ νὰ διορθωθοῦν τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου; Εἶναι ποτὲ δυνατὸν ὁ λαὸς τοῦ Χριστοῦ νὰ πιστέψει τὸν πατέρα Χριστόδουλο στὸ συγκεκριμένο θέμα καὶ νὰ μὴν ἐμπιστευτεῖ τὴν γερόντισσα μὲ τὶς ἀδελφές της πού ἔχουν δώσει τὸ αἷμα τους γιὰ τὸν Ἅγιο ὅπως προαναφέραμε; Εἰλικρινὰ λυπούμαστε πολὺ γι’ αὐτὸ τὸ ὀλίσθημά του.

Σὲ ἄλλο μέρος τῆς ὁμιλίας του, μᾶς λέει πὼς στὸ Ἅγιον Ὅρος, ἔχουν νοσήσει ἀπὸ τὸν COVID-19, 800 μοναχοὶ καὶ ὑπάρχουν πολλοί θάνατοι!!! Σ' αὐτὸ κάνει τεράστιο λάθος, διότι ἐγὼ ποὺ ζῶ ἐδῶ καὶ 30 χρόνια στὸ Ἅγιον Ὅρος, οἱ πληροφορίες ποὺ ἔχω εἶναι πὼς οἱ νοσοῦντες ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ δὲν ἔχουν φτάσει τοὺς 100 ἀκόμη καὶ οἱ θάνατοι ἀπ’ ὅτι πληροφορήθηκα εἶναι μόνον τρεῖς (3). Ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἕνας μοναχὸς ἦταν 82 ἐτῶν.

Ἂς σταματήσει λοιπὸν τὶς ὑπερβολὲς του ὁ π. Χριστόδουλος ποὺ ἀναφέρεται στὸ Ἅγιον Ὅρος μία καὶ ἔχει πολλὰ χρόνια νὰ τὸ ἐπισκεφτεῖ. Καὶ ἂς κοιτάξει τὶς παρενέργειες ποὺ ὑφίστανται οἱ ἀθῶοι Ἕλληνες πολίτες ποὺ ξεγελιοῦνται καὶ ἐμβολιάζονται. Καὶ οἱ παρενέργειες εἶναι κυρίως θρομβώσεις, θάνατοι, παραλυσίες, ἐγκεφαλικά, περικαρδίτιδες καὶ ἄλλα πολλά. Γι' αὐτὰ γιατί δὲν εἶπε οὔτε λέξη στὴν ὁμιλία του; Ἂς μᾶς δώσει ὁ ἴδιος τὴν ἀπάντηση.

Ἐπίσης, ἀναφέρει στὴν ὁμιλία του πὼς τὸν παίρνουν τηλέφωνο μοναχοί, μοναχές, ἡγούμενοι κλπ. ἀπὸ Ἱερὲς Μονὲς ποὺ βρίσκονται ἔξω στὸν κόσμο καὶ τοῦ περιγράφουν τὴν τραγικότητα ποὺ ζοῦν ἀπὸ τὴν ἀρρώστια τοῦ COVID-19, δηλαδὴ πὼς πολλοὶ ἀπ' αὐτοὺς βρίσκονται διασωληνωμένοι κλπ. Ὅμως δὲν μᾶς λέει ποιὰ εἶναι αὐτὰ τὰ μοναστήρια ποὺ τὸν παίρνουν τηλέφωνο. Γιατί δὲν μᾶς ἀναφέρει ποιὲς εἶναι αὐτὲς οἱ Μονές; ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ μοναχοὶ καὶ μοναχὲς πού νοσοῦν, ὥστε κι ἐμεῖς ἀπὸ ἐδῶ νὰ κάνουμε προσευχὴ ὑπὲρ τῆς ὑγείας τους; Γιατί μᾶς ἀποκρύπτει τὴν πραγματικότητα; Δὲν γνωρίζει πώς τὸ κρυφὸ εἶναι πάντα ἀναξιόπιστο;

Τέλος, ἂς γνωρίζει καλὰ ὁ πατὴρ Χριστόδουλος πὼς ἐδῶ οἱ πατέρες τοῦ Ἁγίου Ὅρους ποὺ ἔχουν σώας τὰς φρένας τους ὑποστηρίζουν πὼς τὸ σημερινὸ ἐμβόλιο κατὰ τοῦ COVID-19 εἶναι κατασκευασμένο μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ σὲ καμία περίπτωση δὲν ὠφελεῖ τὴν ἀνθρωπότητα ἀλλὰ κατεργάζεται τὸ κακό.

Ἐξ' οὐ καὶ τὸ ὀνομάζουν τὸ ἐμβόλιο τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἔτσι λοιπὸν π. Χριστόδουλε «στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου» ἰδιαιτέρως ἐμεῖς ποὺ φοροῦμε τὰ ράσα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Μοναχὸς Ἀρσένιος

Σκήτη Κουτλουμουσίου Ἅγιον Ὅρος

aktines

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2021/05/blog-post_70.html?m=1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.