Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021

Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: “Μη χωρίζεσθε από τον Χριστό και την Εκκλησίαν…”

vimaorthodoxias.gr

«Από τον Χριστόν μη χωρίζεσθε και από την Εκκλησίαν. Ακούτε τον ιερέα οπού σημαίνει; Ευθύς να σηκώνεσθε, να νίπτεσθε, και να πηγαίνετε εις την Εκκλησίαν, να ακούτε την ακολουθίαν με προσοχήν.

Ομοίως και την θείαν Λειτουργίαν. Και να ερμηνεύετε τα παιδιά σας, όσον και δύνασθε, να μη αμαρτάνουσιν, να πηγαίνουν εις την εκκλησίαν, να ευλογούνται, δια να ζήσουν και να προκόψουν.

Και όποιος αδελφός, αδελφοί μου, ακούση το σήμαντρον και οκνεύει να πηγαίνη εις την εκκλησίαν, θέλει πνιγεί από τις αμαρτίες, καθώς επνίγησαν και εις τον κατακλυσμόν.

Ακόμη μάθετε, αδελφοί μου, ο Νώε, αφού έκαμε την κιβωτόν και εμαζώχθηκαν όλα τα ζώα μέσα, το πρωί άνοιγεν την κιβωτόν και πήγαιναν και έβοσκαν, και το εσπέρας βαρούσε το σήμαντρον και όλα εμαζώνονταν εις την κιβωτόν και από τότε εβγήκεν ο σήμαντρος και σημαίνουσιν οι ιερείς.

Ο σήμαντρος σημαίνει σημαίαν των ανθρώπων, ο ιερεύς κήρυκας της κιβωτού, κιβωτός είναι η αγία Εκκλησία μας, και όσοι αδελφοί σέβουν μέσα εις την Εκκλησίαν, θέλουν συγχωρηθούν τα αμαρτήματά τους, και δεν θέλουν πνιγούν από τα σφάλματά τους.

Η αγία Εκκλησία είναι ωσάν η μάνα. Όταν σφάλλει ο υιός της, τον μαλώνει, και πάλιν τον συμπαθά.΄

Η αγία μας Εκκλησία είναι μία πηγή, και ποτίζει όλους τους διψασμένους και πρέπει κάθε ημέραν να λειτουργούν οι ιερείς, δια να ευλογεί ο Χριστός τους ανθρώπους και να φυλάγειν την χώραν από πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν, δια να ευλογήσει ο Θεός την χώραν σας, τα χωράφια σας, τα αμπέλια σας, τον τόπον σας και όλα τα έργα των χειρών σας».

https://www.vimaorthodoxias.gr/theologikos-logos-diafora/agios-kosmas-o-aitolos-mi-chorizesthe-apo-ton-christo-kai-tin-ekklisian    (23 Ιουν 2021   52)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.