Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021

Σεβας στο σταυρο «Σταυρὲ τοῦ Κυρίου, βοήθει μοι»

augoustinos-kantiotis.gr

Συγκινοῦμαι, ἀγαπητοί μου, ποὺ μὲ ἀξιώνει σήμερα ὁ Θεὸς γιὰ μία ἀκόμη φορὰ νὰ μιλή σω γιὰ τὸν ἱερομάρτυρα καὶ ἐθνομάρτυρα ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλὸ τιμώντας τὴ μνήμη του.

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἀγαποῦσε, ὄχι ἁπλῶς ἀγαποῦσε ἀλλὰ σεβόταν, ὄχι ἁπλῶς σεβόταν ἀλλὰ τιμοῦσε καὶ προσκυνοῦσε τὸν τίμιο σταυρό.

 Γιὰ τὸν ἅγιο Κοσμᾶ μπορεῖ κανεὶς νὰ πῇ ὅτι αὐτὸς ὁ ἅγιος ζοῦσε ἰδιαιτέρως ἐκεῖνο ποὺ ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας «Τὸν σταυρόν σου προσκυνοῦμεν, Δέσποτα, καὶ τὴν ἁγίαν σου ἀνάστασιν δοξάζομεν» (ἀντὶ τρισαγίου ἦχ. β΄). Ἀποδείξεις –μὲ ἔργα καὶ μὲ λόγια– τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ σεβασμοῦ, ποὺ ἔτρεφε ὁ ἅγιος στὸν τίμιο σταυρό, ἔχουμε ὄχι μία ἀλλὰ πολλές.

Μὲ ἔργα πρῶτον. Μοίραζε μικρὰ σταυρουδάκια καὶ παρακινοῦσε τοὺς Χριστιανοὺς νὰ κατασκευάζουν σταυροὺς καὶ κομποσχοίνια. Ἔστηνε σταυρούς σὲ κάθε μέρος. Ὅπου πήγαινε, μαζευόταν πολὺς κόσμος καὶ δὲν χωροῦσαν μέσα σὲ ἐκκλησίες. Ὥριζε λοιπὸν καὶ σὲ ἕνα κατάλληλο σημεῖο ἔφτειαχναν ἕνα μεγάλο σταυρό. Στὴ ῥίζα τοῦ σταυροῦ ἔβαζε ἕνα σκαμνὶ ποὺ χρησίμευε ὡς πρόχειρος ἄμβωνας (λυόμενος, ποὺ τὸν ἔπαιρνε μαζί του) τὸ σκαμνὶ αὐτὸ ἦταν δῶρο τοῦ Τούρκου πασᾶ ποὺ σεβόταν τὸν ἅγιο.

Ἀνέβαινε στὸ σκαμνὶ κι ἀπὸ ᾽κεῖ, κάτω ἀπ᾽ τὸ σταυρό, κήρυττε. Τέτοιους σταυροὺς ἔστησε ὄχι μόνο στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ πιὸ πέρα ἀκόμα, κήρυξε καὶ στὸ Μοναστήρι, καὶ ἀλλοῦ μπορεῖ νὰ ὀνομασθῇ ἱεροκήρυκας τῶν Βαλκανίων τιμᾶται καὶ στὴ Σερβία καὶ στὴ Βουλγαρία.

Ὅταν, ἀγαπητοί μου, λέμε σταυρὸ δὲν ἐννοοῦμε ἁπλῶς τὰ δύο ξύλα του. Ἐννοοῦμε τὴν πίστι στὴ θυσία τοῦ Ἐσταυρωμένου. Σταυρὸς ἴσον θυσία, ὑπακοή, ἀγώνας, αὐταπάρνησι, ἀγάπη στὸ Θεὸ καὶ τὸν πλησίον μας, ἀλήθεια.

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς προβάλλοντας τὸ σταυρὸ ἐνίσχυε τοὺς σκλαβωμένους Χριστιανούς, ποὺ ἐσταυρώνοντο καθημερινῶς. Οἱ Τοῦρκοι κατακτηταὶ τοὺς βασάνιζαν ἔπαιρναν τὰ παιδιά τους καὶ τὰ ἔκαναν γενιτσάρους, ἔπαιρναν τὸ βιός τους, τοὺς φορολογοῦσαν βαρειά, τοὺς χτυποῦσαν, τοὺς θανάτωναν. Γι᾽ αὐτὸ ἔστηνε σταυρό, γιὰ νὰ ἔχουν παρηγορία.

Τίποτε ἄλλο δὲν παρηγορεῖ τὸν ἄνθρωπο παρὰ μόνο ὁ σταυρός. Ὅταν εἶσαι πικραμένος, στρέψε τὸ βλέμμα σου στὸ σταυρὸ καὶ προσευχήσου «Σταυρὲ τοῦ Κυρίου, βοήθει μοι».

Ὑψώσαμε κ᾽ ἐμεῖς σὲ διάφορα σημεῖα τῆς μητροπόλεως Φλωρίνης σταυροὺς εἰς μνήμην τῶν πεσόντων ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος, γιὰ νὰ διαλαλῆται τὸ «Ἐν τούτῳ νίκα». Εἴθε ὁ Θεὸς διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ νὰ μᾶς ἐλεῇ καὶ νὰ μᾶς σώζῃ ἀπὸ παντὸς κακοῦ ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἀπόσπασμα Ἀπομαγνητοφωνημένης ὁμιλίας. Ολόκληρη η ομιλία με τίτλο «Σέβας στὸ σταυρὸ» στο  Σεβας στο σταυρο

            http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=90167    (25 Αυγ 2021   44)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.