Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019

Πῶς νά εὐλαβοῦμαι τόν Θεό;


paraklisi.blogspot.com
Ἐκ τοῦ βιβλίου: "Πορεία πρός τόν Οὐρανό", Ἅγιος Τύχων τοῦ Ζαντόνσκ
Τόν Θεό νά τόν τιμᾶς ὄχι μέ ὑλικά πράγματα καί ἐπιφανειακές ἐκδηλώσεις, ἀλλά μέ τήν καθαρή συνείδηση, μέ τόν φόβο, τή ἀγάπη, τήν ὑπακοή, τήν εὐγνωμοσύνη, τόν προσευχή, τήν πίστη.
Γιατί ὁ Θεός εἶναι ἄυλο Πνεῦμα, καί γι' αὐτό τόν λόγο μέ κανέναν ἄλλο τρόπο δέν τιμᾶται, παρά μόνο "ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ".

Νά προφέρεις τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ μέ κάθε τιμή, φόβο καί σεβασμό. Καί αὐτό, μόνο ὅταν καί ὅπου ὑπάρχει ἀνάγκη. Τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἅγιο, καί γι' αὐτό, ὅσοι τό προφέρουν χωρίς σεβασμό, ἁμαρτάνουν σοβαρά. Νά τιμᾶς λοιπόν καί νά σέβεσαι τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ὅπως σέβεσαι Αὐτόν τόν ἴδιο.
Ἄν χρησιμοποιεῖς μέ σεβασμό τό ὄνομα τοῦ ἐπίγειου βασιλιᾶ-κι ἔτσι πρέπει-μέ πόσο βαθύτερο σεβασμό καί εὐλάβεια πρέπει νά προφέρεις τό ἀγαπημένο καί γλυκύτατο ὄνομα τοῦ Θεοῦ, τοῦ βασιλιᾶ τῶν Οὐρανῶν, πού ὑμνεῖται ἀπό τούς ἀγγέλους καί τίς ψυχές τῶν Ἁγίων;
Καλή χρήση τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ γίνεται στίς δεήσεις, στίς δοξολογίες, στίς εὐχαριστίες, στούς αἴνους, στούς πνευματικούς ὕμνους καί σέ εὐπρεπεῖς συζητήσεις καί συνομιλίες τῶν χριστιανῶν, ὅταν δηλαδή συζητοῦν γιά τόν ἅγιο λόγο τοῦ Θεοῦ, γιά τό νόμο Του, τό Εὐαγγέλιο, τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο, τήν ἐπίγεια ζωή Του, τά πάθη, τόν Σταυρό πού γιά χάρη μας σήκωσε, τόν θάνατο πού ὅλοι θά γευθοῦμε, τή μέλλουσα Κρίση, τήν αἰώνια κόλαση, τήν αἰώνιο ζωή κ.λ.π..
Σ' ἄλλες περιπτώσεις, χωρίς σοβαρό λόγο νά μήν τό χρησιμοποιεῖς· καί ἄν παρουσιαστεῖ κάποια ἀνάγκη, πρόφερέ το μέ ἄκρα προσοχή καί εὐλάβεια. Στά ψέματα καί στ' ἀστεῖα ποτέ νά μήν τό ἀναφέρεις, γιά νά μή σέ καταλάβει αὐτοστιγμεί ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ· γιατί ὁ Θεός μας εἶναι "πῦρ καταναλίσκον".
Εἶναι πράγμα ἐντελῶς ἀνάρμοστο τό νά χρησιμοποιεῖ κάποιος χριστιανός τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ "ἐπί ματαίῳ", σέ τυχαῖες συζητήσεις, λέγοντας "μά τό Θεό", "πρός Θεοῦ", "μάρτυς μου εἶναι ὁ Θεός", "βλέπει ὁ Θεός", "γιά τ' ὄνομα τοῦ Χριστοῦ", καί ἄλλα.
Δυστυχῶς αὐτά λέγονται πολύ συχνά ἀπό τούς ἀνθρώπους, σχεδόν σέ κάθε τους συζήτηση. Στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά σατανική ἐφεύρεση μέ διπλό σκοπό: Νά διασύρεται τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί νά καταστρέφεται ὁ ἄνθρωπος.
Ἐσύ νά φυλάγεσαι ἀπ' αὐτά.
Ἄν χρειαστεῖ νά βεβαιώσεις κάποιαν ἀλήθεια, πρόσεξε νά ἐφαρμόσεις τό λόγο τοῦ Χριστοῦ: "Ἔστω δέ ὁ λόγος ὑμῶν ναί, ναί, οὔ οὔ· τό δέ περισσόν τοῦτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν" (Ματθ. 5, 37).
https://paraklisi.blogspot.com/2019/01/blog-post_34.html?m=1&fbclid=IwAR1o1uVsxd7LzoWJTqGRHWel_Lb3zs3fW3AHS9FMcBUj0cDTS15_Q02bfno

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.